Axan Sp. z o. o. zatrudni pracownika na stanowisku:
Kierownik działu księgowości d/s rozlewni gazu

Opis stanowiska:
– organizacja pracy rozlewni gazu (składu podatkowego) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką rachunkowości Spółki
– nadzór nad pracą pracowników rozlewni gazu
– organizacją pracy na nowych oddziałach rozlewni gazu
– regularna komunikacja z oddziałami rozlewni gazu
– zarządzanie pracą pracowników księgowych wydelegowanych do rozliczania rozlewni gazu
– wprowadzanie rozwiązań księgowo-rozliczeniowych dotyczących innowacyjnych produktów i usług wdrażanych na rozlewni gazu
– koordynowanie wdrażania i akceptacja zasadności zmian programu obsługującego sieć rozlewni gazu
– bieżące opracowywanie obiegu dokumentacji z uwzględnieniem dynamicznych zmian zachodzących w przepisach prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości
– audyty wewnętrzne na oddziałach rozlewni gazu
– przygotowywanie raportów na potrzeby Głównego Księgowego oraz Zarządu spółki
– ścisła współpraca z Główną Księgową oraz Zarządem

Wymagania:
– wykształcenie wyższe w zakresie finansów i rachunkowości
– minimum 3-letnie doświadczenia w obszarze pracy na pełnej księgowości
– zaawansowana znajomość programu CDN_OPTIMA
– odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu
– znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, podatków, kodeksu spółek handlowych
– dobra znajomość pakietu Ms Office
– operatywność i zaangażowanie

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres: ksiegowosc@axan.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami